Kelime-i Tevhid Nedir ?

Kelime-i Tevhid Nedir ?

Kelime-i Tevhid nedir; Müslüman olan her kimsenin bilmesi ve inanması gereken Kelime i Tevhid yani; "La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah" bir zikirdir, Allah'ın birliğini kabul etmektir.

Okunuşu: "La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah"

Anlamı: "Allah'tan başka İlah yoktur. Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın Peygamberidir"

" La ilahe illallah " ne demek
"La ilahe illallah" yani "Allah'tan başka ilah yoktur" anlamına gelen Allah'ı birleme cümlesidir, bir zikirdir. Dolayısıyla "Kelime-i tevhid" yani "La ilahe illallah" zikrini okumak sevap kazandıran bir ameldir. Peygamer Efendimiz'in hadis-i şerifinde dediği gibi zikirlerin en güzelidir.

"Zikrin (Allah’ı anmanın) en faziletlisi "La ilahe İllallah" demektir." (Tirmizi)

Allah, kelime-i tevhidi yaşamamızı istemektedir. Bu nedenle de "Lâ ilâhe" diyerek, bilhassa kalpte putlaşmaya başlayan her ne var ise reddetmek ve kalbi onlardan bütünüyle boşaltmak gerekiyor. Rabbimiz, nefsimizin veya başkalarının putperesti olmaktan, yani zâhir ve batın bütün putperestliklerden sıyrılmamızı istiyor. "İllallâh" diyerek de kalbin yalnız Cenabı Hakk’a tahsis edilmesi gerektiğini bizlere hatırlatıyor. (Osman Nuri Topbaş, Hak Yolculuğu)

Kelime-i Tevhid Fazileti
Müslümanın her fırsatta söylediği Kelime-i tevhidin faziletleri çoktur.

"Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, La ilahe illallah sözüdür." (Tirmizi)

"İhlâsla Lâ ilâhe illallah diyeni Allah ateşe haram kılmıştır." (Buhari, Müslim)

"Lâ ilâhe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kafir demeyiniz! Buna kafir diyenin kendisi kafir olur." (Buhari)

"Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar." (Taberani)

Ebu Hureyre (ra);
Resulullah (s.a.v.); "İmanınızı tazeleyiniz." buyurdu.
“Ya Resulallah! İmanımızı nasıl tazeleyeceğiz?”
"La ilahe illallah'ı çok söyleyiniz." buyurdu. (Ahmed bin Hanbel)

"Kıyamet gününde benim şefaatim sayesinde en mutlu olacak insan, kalbinden içtenlikle, Lâ ilâhe illallah diyendir." (Buhari)

Kelime-i Şehadet
Kelime-i Şehadet de Kelime-i Tevhid gibi imanın ve islamın özünü teşkil eden iki ifadedir. Kelime i şehadet islamın 5 şartından ilkidir. Anlam olarak baktığımızda Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid de aynı manaya gelmektedir. Ama Kelime-i Şehadette,  “Ben şehadet ederim ki, (Yani görmüş gibi bilirim ve bildiririm ki)” anlamına gelen bir ifade vardır.

Bakınız: Kelime-i Şehadet

Çocuklara Kelime-i Tevhid öğretilmeli
Biz müslümanlar olarak çocuklarımıza ilk öğreteceklerimiz; Kelime-i Tevhidi ve Kelime-i Şehadet olmalıdır. İnsan yaşamında bu zikiri devamlı söylemeli çocuklarına anlatmalıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyururlardı:

"İlk söz olarak çocuklarınıza güzel bir şekilde "Lâ ilâhe illâllah" demeyi öğretiniz!" (Beyhaki)

1 YORUMLAR

  • can

    Hadis-i şerifte buyruldu ki, “Kim 70 bin 'Lâilâheillallah' derse, ölmeden önce Cennet ile müjdelenir.” .

    YORUM YAZ