İhsan Özalp (Mezhep)

İhsan Özalp (Mezhep)

Ehl-i Sünnet Vel Cemaat. Müslüman olmanın en temel şartlarından bir tanesi “kelime-i şahadet” getirmektir. Bu kelimeyi dili ile söyleyip kalbi ile ta ...

Mezhebin Lüzumu

Mezhebin Lüzumu

Sual: Mezhep kelime olarak ne anlama gelmektedir ve mezhepler olması gerekli mi idi? Cevap: Mezhep, kelime olarak, gitmek, takip etmek, gidilen yol a ...