Yağmur Duası

Yağmur Duası

Yağmur duası Sual: Yağmur yağmadığı zamanlarda yağmur duasına çıkılıyor. Dinimizde böyle yağmur duası diye bir şey var mıdır varsa nası ...

Âyet-el Kürsî

Âyet-el Kürsî

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Le ...

Nâs Sûresi

Nâs Sûresi

Kul e’ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüves ...

Felâk Sûresi

Felâk Sûresi

Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil ...

İhlâs Sûresi

İhlâs Sûresi

Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. ...

Tebbet Sûresi

Tebbet Sûresi

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren z&aci ...

Nasr Sûresi

Nasr Sûresi

İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbi ...

Kâfirûn Sûresi

Kâfirûn Sûresi

Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbid&uc ...

Kevser Sûresi

Kevser Sûresi

İnnâ e’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter. ...