Şeytan Taşlamak

Şeytan Taşlamak

Sual: Bazıları, şeytan taşlamanın aslı olmadığını söylüyorlar. Bu hususta hadis var mıdır? CEVAP  Bir şeyin aslı olması için m ...

Kadınların Hacca Gitmesi

Kadınların Hacca Gitmesi

Sual: Hanefi mezhebindeki bir kadın, mahremi yoksa, Şafiî mezhebini taklit ederek hacca gidemez mi? CEVAP: Hanefî mezhebinde, kadının mah ...

Ölen Babanın Yerine Hac

Ölen Babanın Yerine Hac

Sual: Ölen babamın yerine hacca gitmek istiyorum. Ne yapmam lazımdır? CEVAP  Vekaleten hacca gidecek kimsenin daha önce haccetmiş olm ...

Hacda Hastalanmamak İçin

Hacda Hastalanmamak İçin

Sual: Hacda hastalanmamak için ne yapmamızı tavsiye edersiniz? CEVAP 1- Temizliğe çok dikkat etmeli, yemeklerden önce ve sonra el ...

Hacda Ceza Gerektiren Hususlar

Hacda Ceza Gerektiren Hususlar

Ceza gerektiren hususlar dört kısma ayrılır. Bunlar: 1- Bedene (deve veya sığır kesmeyi) gerektirenler 2- Dem (koyun veya keçi) kesmeyi ...