Fil Sûresi

Fil Sûresi

Elem tera keyfe fe’ale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran eb ...

Fâtiha Sûresi

Fâtiha Sûresi

Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büd& ...

Rabbenâ âtina

Rabbenâ âtina

Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr. Okun ...

Allahümme Bârik

Allahümme Bârik

Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrâhime ve alâ â ...

Allahümme Salli

Allahümme Salli

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhime ve alâ âli İbr&aci ...

Ettehıyyâtü

Ettehıyyâtü

Ettehıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâ ...

Sübhâneke

Sübhâneke

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve l&aci ...

Teravih Namazı

Teravih Namazı

Sual: Teravih namazı kaç rekâttır? Cemaatle kılmak gerekir mi? CEVAP Peygamber efendimiz, 3-4 gün teravihi cemaatle kıldırdı, daha ...

Camilere Saygı

Camilere Saygı

Sual: Camide riayet edilmesi gereken hususlar nelerdir? CEVAP Bazıları şunlardır: 1- Camiye girenin orada namazı bekleyenlere selam vermesi iyi olu ...